Το Σύστημα Ανάκτησης Υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με έξοδα για λογαριασμό των πελατών τους. Αυτά τα έξοδα θα χρεώνονται στον πελάτη αργότερα. Λειτουργεί επιτρέποντας στον χρήστη να καταγράφει τον πελάτη κατά την εισαγωγή του εγγράφου αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο κατανέμεται η δαπάνη ή η υπηρεσία σε έναν πελάτη κατά τη στιγμή της αγοράς. Όταν έρθει η ώρα να τιμολογηθεί ο πελάτης, ο χρήστης θα έχει κατάλογο των εξόδων που έχουν καταβληθεί για αυτόν τον πελάτη ώστε να μπορεί να ανακτηθεί. Υπάρχουν διάφορες αναφορές ώστε ο χρήστης να μπορεί να δει ακριβώς τι έξοδα ή υπηρεσίες έχουν μεταβιβαστεί στον πελάτη και τι εκκρεμεί ακόμη να τιμολογηθεί.

 

Download Brochure

 

Ευέλικτο – Το Σύστημα Ανάκτησης Υπηρεσιών προσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το σύστημα σύμφωνα με τις διαδικασίες πωλήσεων σας. Μπορείτε να ορίσετε πολλούς ορισμούς συναλλαγών που διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς των διαφόρων εγγράφων πωλήσεων ανάλογα με τις οργανωτικές σας ανάγκες.

Εύκολο στη χρήση – Το Σύστημα Ανάκτησης Υπηρεσιών ενσωματώνει διεθνώς αποδεκτά γραφικά στοιχεία, σύμφωνα με το πρότυπο των Microsoft Windows, προσφέροντας μια οικεία “εμφάνιση και αίσθηση”. Αυτό ελαχιστοποιεί το χρόνο εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που γνωρίζουν τη λειτουργία των Microsoft Windows να “ξεκινήσουν” σύντομα μετά την εγκατάσταση του συστήματος.

Εξειδικευμένες αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν όπως και όταν απαιτείται. Τα ευέλικτα κριτήρια επιλογής αναφορών, σάς επιτρέπουν να περιορίσετε τις πληροφορίες που πρόκειται να εκτυπωθούν και τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομηθούν. Χρησιμοποιώντας τα παράθυρα προεπισκόπησης, οι αναφορές μπορούν να προβληθούν στην οθόνη πριν να σταλούν στον εκτυπωτή. Ο Crystal Report Writer επιτρέπει στον έμπειρο χρήστη να σχεδιάσει οποιαδήποτε προσαρμοσμένη αναφορά από τη βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Αναζήτηση – Καταχωρίστε τα κριτήρια αναζήτησης στα κενά πλαίσια κειμένου μιας φόρμας και πατήστε το κουμπί ερώτησης,  για να σας επιστρέψει το σύστημα τις συναλλαγές που πληρούν τα κριτήρια που έχουν εισαχθεί. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές κριτηρίων των εντύπων διαχείρισης εγγράφων, για να εξάγετε δεδομενα σχετικά με τις καταστάσεις εγγράφων καθώς και άλλα διαθέσιμα κριτήρια. Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας σε μορφή πίνακα. Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται για να πλοηγηθείτε στα έγγραφα εισαγωγής προέλευσης.

Ενοποιημένο Σύστημα – Το Σύστημα Ανάκτησης Υπηρεσιών είναι πλήρως ενοποιημένο με το Σύστημα Απογραφής, το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, το Σύστημα Επεξεργασίας Εντολών Αγοράς και τα Συστήματα Διαχείρισης Διευθύνσεων, τόσο από άποψη οπτικής διεπαφής, όσο και από τους μηχανισμούς και τη βάση δεδομένων τους. Όλα τα σχετικά συστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα και δεν χρειάζεται να εκτελούνται περιοδικά ειδικές ή χρονοβόρες διαδικασίες. Ένα έγγραφο πώλησης ενημερώνει τόσο τα συστήματα απογραφής όσο και τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε πολλαπλούς ορισμούς διεπαφών με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και, συνεπώς, να συγκεντρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που απαιτούνται στο Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης από άποψη τύπων εγγραφών, Λογαριασμών και Ανάλυσης Συναλλαγών.

Key Features

 • Fully Integrate—with the Inventory, Sales Order Processing, Purchase Order Processing Financial Management and the Address Management Systems.
 • Allocate Services or Expenses directly to a client. The system allows the user to specify the client for which an expense has been paid. It is saved and can be recalled at the time of invoicing the client.
 • Marked invoices as Paid. The user can mark which invoices have been paid, so the user can easily identify unpaid invoices.
 • Pro-forma Invoice Creation.
 • Automatic Generation Wizards—assist the user in generating Price Lists and Commission Definitions in a number of ways.
 • Flexible Interface to the Financial Management System
 • Standard Reports include:
  • Service Document Listing.
  • Outstanding – Not yet invoiced Service Report
  • Paid Invoice Listing
  • Document Profitability report
  • A whole array of Sales Statistical Reports

Sample Screens

Sample Reports