Εξυπηρέτηση σε Σύνδεση

  1. Υπηρεσίες
  2. Εξυπηρέτηση σε Σύνδεση

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολύτιμους πελάτες μας, έχουμε τη δυνατότητα και το προσωπικό για να παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη.
Αυτό είναι δυνατό μέσω του διαδικτύου δια της ‘Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης σε Σύνδεση’. Όταν ο πελάτης, μας προμηθεύσει με τον μοναδικό κωδικό ασφαλείας της μιας χρήσης, τότε μπορούμε να συνδεθούμε στον υπολογιστή του πελάτη και να διεξάγουμε διάφορες εργασίες, σαν να είμασταν στα γραφεία του πελάτη.
Το γεγονός ότι, η ισχύς του κωδικού ασφαλείας είναι για μια μόνο χρήση, αλλά και το γεγονός ότι ο πελάτης έχει πλήρη ευχέρεια να παρακολουθεί τις ενέργειες του συμβούλου υποστήριξης, διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη.
Το κόστος παροχής της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης.

Παρακαλούμε, πατήστε στο πιο κάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε την εγκατάσταση.