Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να διεκπεραιώσουν την μισθοδοσία της εταιρείας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο βασισμένο στις ιδιαιτερότητες της.

Το Σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να καθορίζουν παραμέτρους Μισθοδοσίας ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και να αναπροσαρμόζουν νόμους και κανονισμούς που κατά διαστήματα εκδίδονται από την κυβέρνηση και τις συντεχνίες.

Τύποι Υπερωριών – Μέχρι 5 προ-καθορισμένες Αναλογίες Υπερωριών  (Π.χ. 1:1,1:5,1:2 κλπ).

Μέχρι 5 προ-καθορισμένες ονομασίες Υπερωριών (Π.χ. Κυριακή, Σάββατο, Ημέρα, Βράδι κλπ)

Κατηγορίες Εταιριών – Το Σύστημα μπορεί να διαχειριστεί τις ακόλουθες κατηγορίες εταιριών:

 • Εργοστάσια
 • Εργοληπτικές
 • Ξενοδοχεία
 • Υπηρεσίες
 • Τράπεζες
 • Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί

Χειρισμός Ωριαίου Μισθού – Το σύστημα χειρίζεται τους ωριαίους μισθούς σε 2,3 ή 4  δεκαδικά ψηφία για μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό  υπερωριών και άλλων ποσών που σχετίζονται με ωριαία κλίμακα (επίδομα βάρδιας).

Ποσοστά Προσαυξήσεων – Το σύστημα χειρίζεται τα βασικά ποσοστά προσαυξήσεων του πίνακα που καθόρισε η Κυβέρνηση ή οι Ημικρατικοί Οργανισμοί. 

Γεφύρωση:

 • Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης:

Μπορεί να ενημερώσει αυτόματα τις εγγραφές Μισθοδοσίας στο σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Επίσης, μπορεί να ενημερώσει το Λογιστήριο για διαφορετική Λογιστική Περίοδο από την περίοδο Μισθοδοσίας.

 • Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου Προνοίας

Επιπλέον, διαθέτει την λειτουργικότητα της αυτόματης διασύνδεσης με το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου Προνοίας και το Σύστημα Κοστολόγησης Εργασίας, είτε με βάση το πραγματικό κόστος του υπαλλήλου ή  με βάση κλιμακας σταθερού κόστους ανά υπάλληλο.

 • Σύστημα Κάρτας Εισόδου

Το σύστημα μπορεί να γεφυρωθεί με Συστήματα Κάρτας Εισόδου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Υπολογισμός των μισθών
 • Υπολογισμός φόρου εργαζομένων
 • Διαχείριση πολλαπλών τύπων εταιρειών
 • Χειρισμός διαφορετικών κλιμάκων αυξήσεων
 • Πλήρως διασυνδεδεμένο με το σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, με το Σύστημα Ταμείου Προνοίας και το σύστημα Job Costing. Επίσης μπορεί να συνδεθεί με μηχανές Χρονικής Συμμετοχής.
 • Χειρισμός διαφόρων Προμηθείων
 • Υπολογισμός Υπερωρίων
 • Διαχείριση Αποκοπών και Εισφορών
 • Ανάλυση κόστους εργασίας
 • Διαχείριση Επιταγών
 • Διαχείριση δανείων των Υπαλλήλων
 • Παρέχεται ένα ευρύ φάσμα αναφορών και κατηγοριοποιείται ως:
  • αναφορές περιόδου,
  • μηνιαίες αναφορές (Τ.φ.61, Κοινωνικές Ασφαλίσεις),
  • ετήσιες αναφορές (Επ.ρ 7, Επ.ρ 63),
  • αναφορές διαχείρισης κόστους
  • άλλες αναφορές

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ