Το Σύστημα Αποθεμάτων καλύπτει όλες τις υποστηρικτικές  ανάγκες οργάνωσης της αποθήκης σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου  διαχείρισης της αποθήκης. Διαθέτει όλη την λειτουργικότητα που χρειάζεται για τον πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων στην αποθήκη.  Αυτό συμπεριλαμάνει τον σχεδιασμό, κοστολόγηση, αποτίμηση αποθεμάτων και αναλυτική κατάσταση αποθεμάτων. Μπορεί να εκτελέσει όλες τις διαδικασίες παρακολούθησης των αποθεμάτων και να προσφέρει πολλαπλές αναφορές.

Ευέλικτο – Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων πρσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις των διαδικασιών της αποθήκης της εταιρίας σας. Μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί συναλλαγών που θα διέπουν το πως τα διάφορα έγγραφα αποθήκης θα συμπεριφέρονται ανάλογα με τις επειχειρησιακές σας ανάγκες.

Εύχρηστο – Το σύστημα εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows δίνει την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν όπως και όποτε απαιτηθεί. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής επιτρέπει στο να περιοριστεί η πληροφορία που θα εκτυπωθεί και τον τρόπο που θα ταξινομηθεί. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο άδειο πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπί αναζήτησης, για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιλέξει την πληροφόρηση που αντιστοιχεί στα προκαθορισμένα κριτήρια. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανανέωσης για να ανανεώσετε τα δεδομένα στην οθόνη. Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα. Κάντε διπλό κλικ σε οποιανδήποτε εγγραφή αποθεμάτων που εμφανίζεται για να πλοηγηθείτε στην πηγή του εγγράφου.

Ενοποιημένο Σύστημα – Το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων  είναι πλήρως ενοποιημένο με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, καθώς επίσης και το Σύστημα Διαχείρισης των Διευθύνσεων τόσο σε επίπεδο οπτικό αλλά και σε επίπεδο μηχανισμού και βάσης δεδομένων. Όλα τα συσχετισμένα συστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα χωρίς επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες. Ένα έγγραφο με συναλλαγή αποθεμάτων, ενημερώνει ταυτόχρονα τα Αποθέματα και το Λογιστικό Σύστημα. Επιπλέον, μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί διασύνδεσης με το Λογιστικό Σύστημα με αποτέλεσμα να καταγράφεται όση πληροφόρηση απαιτείται από το σύστημα σε επίπεδο ημερολογίων, λογαριασμών και ανάλυση συναλλαγών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πολλαπλές εταιρείες
 • Πλήρης διασύνδεση με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης καθώς και με το Σύστημα Διαχείρισης Διευθύνσεων της Cycom.
 • Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες αποθήκης – προσθήκες, επιστροφές, μεταφορές, προσαρμογές, καταμέτρηση των αποθεμάτων
 • Εκτεταμένες επικυρώσεις εισαγωγής εγγράφων – όπως περιορισμοί για την επικύρωση ποσοτήτων όταν το απόθεμα είναι μηδέν, επικύρωση σειριακού αριθμού για σειριοποιημένα προϊόντα, ημερομηνία λήξης και επικυρώσεις παρτίδων
 • Εκτεταμένες δυνατότητες διερεύνησης είναι διαθέσιμες με κύριο άξονα τα υπόλοιπα σε σχέση με τα Αντικείμενα, τις Αποθήκες και τις τάξεις συναλλαγών.
 • Καταχώριση έγγραφων μπορούν να γίνονται on-line, ένα προς ένα ή σε μια παρτίδα σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγει ο χρήστης.
 • Αντιγραφή εγγράφων-Επιτρέπει την αντιγραφή ενός υπάρχοντος εγγράφου σε ένα νέο έγγραφο που βοηθά στις αντιστροφές ή επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις.
 • Φυσική καταμέτρησή – Η καταμέτρηση του αποθέματος μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα με το χέρι ή μέσω χειροκίνητων συσκευών που παράγουν αρχεία που μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα. Μπορεί επίσης να παραχθεί μια αναφορά διακύμανσης που να δείχνει τις διαφορές στο απόθεμα.
 • Εισαγωγή / Εξαγωγή εγγράφων
 • Ευέλικτη διασύνδεση με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης – Διαφορετικές παράμετροι σχετικά με τις έγγραφες, τους Λογαριασμούς και την Ανάλυση Συναλλαγών μπορούν να οριστούν για κάθε Ομάδα Τύπου Συναλλαγών που επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση στο Γενικό Καθολικό.
 • Υποστήριξη για σειριακά στοιχεία, παρτίδες παραγωγής και ημερομηνίες λήξης
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Αναφορές αποθέματος, όπως:
   • Έλεγχος αποθεμάτων
   • Αποτίμηση αποθεμάτων
   • Υπόλοιπα αποθήκης
  • Εκτύπωση με γραμμωτό κώδικα
  • Αναφορά ημερομηνίας λήξης
  • Λεπτομέρειες Συναλλαγής
  • Λίστα αντικειμένων
  • Αργά κινούμενα αντικείμενα
  • Έκθεση Απογραφής
  • Λίστα εγγράφων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ