Το Σύστημα Διαχείρισης Αγορών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει και υποστηρίζει όλο το φάσμα των Αγορών από Παραγγελίες Αγορών, Παραλαβές, Τιμολογήσεις Αγορών και Επιστροφές μέχρι και συναλλαγές Εκτελωνισμού.

Ευέλικτο – Το Σύστημα Διαχείρισης Αγορών της CYCOM πρσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις των Διαδικασιών Αγορών της εταιρείας. Μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί εγγραφών που θα διέπουν το πως τα διάφορα έγγραφα αποθήκης θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Διαχείρισης Αγορών της CYCOM εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows, δίνει την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στην σχετική πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν όπως και όποτε απαιτηθεί. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής επιτρέπει στο να περιοριστεί η πληροφορία που θα εκτυπωθεί και τον τρόπο που θα ταξινομηθεί. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο άδειο πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπι αναζήτησης για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιδείξει την πληροφόρηση που αντιστοιχεί στα προκαθορισμένα κριτήρια. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανανέωσης για να ανανεώσετε τα δεδομένα στην οθόνη. Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα. Κάντε διπλό κλικ σε οποιανδήποτε εγγραφή αποθεμάτων που εμφανίζεται για να πλοηγηθείτε στην πηγή του εγγράφου.

Πλήρως Ενοποιημένο

Το Σύστημα Διαχείρισης Αγορών είναι πλήρως ενοποιημένο με το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων, Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Διευθύνσεων τόσο σε επίπεδο οπτικό αλλά και σε επίπεδο επεξεργασίας και βάσης δεδομένων. Όλα τα συσχετισμένα συστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα χωρίς επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες που θα εκτελούνται ξεχωριστά. Ένα έγγραφο αγορών ενημερώνει ταυτόχρονα το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Επιπλέον, μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί διασύνδεσης με το Λογιστικό Σύστημα με αποτέλεσμα να καταγράφεται όση πληροφόρηση απαιτείται από το σύστημα σε επίπεδο ημερολογίων, λογαριασμών και ανάλυση συναλλαγών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρως ενοποιημένο με το Cycom Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, το Σύστημα Παραγγελίας και Πωλήσεων και το Σύστημα Αποθεμάτων
 • Κατάλογος Προϊόντων από Προμηθευτών, για να είναι ο χρήστης σε θέση να συγκρίνει τις τιμές από διάφορους προμηθευτές
 • Προβλεπόμενη προβολή προϊόντων
 • Οδηγός αυτόματης δημιουργίας από προσφορά, παραγγελία, μέχρι τιμολόγιο
 • Αριθμοί σειριακών αριθμών και αριθμός παρτίδας
 • Τοπικές αγορές ή εισαγωγές με επιπλέον Έγγραφα
 • Συναλλαγές πολλαπλών νομισμάτων
 • Υπολογισμούς Costing
 • Οι τυπικές εκθέσεις περιλαμβάνουν:
  • Κατάλογος τιμών προμηθευτών
  • Φόρμα αιτήματος αγοράς
  • Παραγγελίες αγοράς
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Φύλλο κοστολόγησης
  • Λίστα εγγράφων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ