Το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου της CYCOM είναι ένα ολοκληρωμένο πολυ-νομισματικό υπο-σύστημα του Συστήματος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Το σύστημα διευκολύνει την διαδικασία είσπραξης μετρητών, συνυπολογίζει μεταχρονολογημές επιταγές  και επιτρέπει την διαχείριση των καταθέσεων στην τράπεζα. Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει τον διακανονισμό μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών, τόσο σε χειρωνακτικό επίπεδο όσο και σε αυτόματο, καταχωρώντας την κατάσταση της τράπεζας σε ηλεκτρονική μορφή.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

 

Ευέλικτο – Το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου της CYCOM πρσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις της εταιρείας σας, όπως η ρύθμιση  προκαθορισμένων επιλογών από τον χρήστη και η επικοινωνία με το Λογιστικό Σύστημα.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου της CYCOM εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη ‘εμφάνιση και αίσθηση’. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows προσφέρει την άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν όπως και όποτε απαιτηθεί από τον χρήστη. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής περιορίζει τις  πληροφορίες που θα εκυπωθούν και τον τρόπο που θα ταξινομηθούν. Οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο  κενό  πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπι αναζήτησης για να δώσετε εντολή στο σύστημα να παρουσιάσει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στην αναζήτηση σας.

Δυνατότητα Αποστολής μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Κατά την προβολή των αναφορών στην οθόνη, ο χρήστης έχει την επιλογή να τις στείλει σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πολυ-νομισματικό – Το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου προσφέρει ολοκληρωμένη λειτουργικότητα που υποστηρίζει την επεξεργασία εγγραφών σε ξένα νομίσματα. ‘Εχει την δυνατότητα μετατροπής του νομίσματος και επεξεργάζεται αυτόματα την συναλλαγματική διαφορά κατά τη διάρκεια της κατανομής των εγγράφων.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Έκδοση Αποδείξεων
  • Μετρητά, Επιταγές, Visa, Τραπεζική Εντολή
 • Απόδειξη κατάθεσης
  • Μετρητά και Επιταγές
 • Αντίθετη έγγραφη για ακύρωση ή επιστροφή επιταγών
 • Αυτόματη Τράπεζική Συμφιλίωση
 • Αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης της Cycom
 • Οι τυπικές εκθέσεις περιλαμβάνουν:
  • Receipts Printing (Εκτύπωση Εισπράξεων)
  • Receipts Listing
  • Journal Listing
  • Bank Deposit Slip (Καταθέσης)
  • Statements (Συμπεριλαμβανομένων μεταχρονολογημένων επιταγών)
  • Bank Reconciliation Report
  • Ageing Analysis (Συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας για είσπραξη)
  • Cheques Analysis Report

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ