Το Σύστημα είναι ολοκληρωμένο και επιτρέπει το στήσιμο και συντήρηση των πάγιων ενεργητικών στοιχείων, προσφέροντας δυνατότητες για προσθήκες, διαθέσεις και μεταφορές παγίων, με αυτόματη γεφύρωση με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Cycom. Η Απόσβεση υπολογίζεται αυτόματα όταν η λειτουργία της απόσβεσης εκτελεσθεί. Το σύστημα μπορεί να δουλέψει τόσο σε ανεξάρτητη και αυτόνομη βάση ή και σαν μέρος των Επιχειρηματικών Εφαρμογών της Cycom. Όταν δουλεύει αυτόνομα, το σύστημα μπορεί να παράξει σε αρχείο ASCII τις λογιστικές εγγραφές, που του επιτρέπουν να γεφυρωθεί με οποιονδήποτε άλλο Λογιστικό σύστημα.

 

Διαφημιστικό

 

Ευέλικτο – Το Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Παγίων της Cycom προσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις των διαδικασιών της εταιρείας σας. Μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί συναλλαγών που θα διέπουν το πως τα διάφορα έγγραφα θα συμπεριφέρονται ανάλογα με τις επειχειρησιακές σας ανάγκες.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Παγίων της Cycom εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βοήθειας των Windows δίνει την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στην σχετική πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν όπως και όποτε απαιτηθεί. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής επειτρέπει στο να περιοριστεί η πληροφορία που θα εκτυπωθεί και τον τρόπο που θα ταξινομηθεί. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Πλήρως Ενοποιημένο – Το Σύστημα είναι πλήρως ενοποιημένο με την Σουίτα Εφαρμογών της Cycom και μοιράζοντε την ίδια βάση δεδομένων.  Το σύστημα είναι φιλικό προς τον χρήστη και δεν χρειάζονται να εκτελεσθούν επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες, όταν γεφυρωθεί με τις άλλες εφαρμογές.

Κύρια Χαρακτηριστικά

 • Απεριόριστες εταιρείες
 • Ομαδοποίηση Πάγιων
 • Διαχείριση των αποκτήσεων παγίων
 • Διαχείριση πωλήσεων παγίων
 • Διαχείριση μεταβιβάσεων πάγιων
 • Διαχείριση των αποσβέσεων παγίων
 • Παρακολούθηση παγίων με σειριακούς αριθμούς
 • Έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Καταχώρηση παγίου ενεργητικού (συνοπτική και αναλυτική)
  • Λεπτομερής Κίνηση Παγίου Ενεργητικού
  • Πρόγραμμα παγίων περιουσιακών στοιχείων
   • Εμφάνιζοντας τις αρχικές τιμές, των προσθηκών, των εκχωρήσεων και της απόσβεσης

Λίστα Εγγραφών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ