Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Λογισμικού

  1. Λυσεις
  2. Cycom Product Suit
  3. Εξειδικευμένη Ανάπτυξη Λογισμικού

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της CYCOM, έχει την διπλή ευθύνη για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος αυτού του τμήματος είναι να εξυπηρετήσει τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των υφιστάμενων πελατών και των νέων υποψήφιων πελατών που έχουν ιδιαιτερότητες.

Είναι η αποκλειστική ευθύνη των Συμβούλων του τμήματος, η διεκπεραίωση της Ανάλυσης των Επιχειρησιακών Αναγκών και η ακριβής καταγραφή των συστημικών προδιαγραφών. Μετέπειτα, η εξειδικευμένη εφαρμογή θα υλοποιηθεί, θα περάσει από γενικό έλεγχο όλων των λειτουργιών και θα εγκατασταθεί στα γραφεία του πελάτη.

Κανονικά ο υπεύθυνος του έργου θα συναντηθεί με τον πελάτη. Θα ακούσουν τις απαιτήσεις του πελάτη θα τις αξιολογήσουν και θα τις επεξεργαστούν. Εάν τα αιτήματα του πελάτη δεν καλύπτονται από την ήδη μεγάλη γκάμα λύσεων, τότε ο Διευθυντής Ανάπτυξης θα εκτιμήσει τον χρόνο που απαιτείται για την προσαρμοσμένη ανάπτυξη του λογισμικού ειδικά για τον πελάτη. Θα συμφωνηθεί η τιμή και θα καθοριστεί η ημερομηνία παράδοσης.

Το νέο σύστημα θα αναπτυχθεί με στενή επικοινωνία με τον πελάτη όπως εξελίσσεται, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν είναι αυτό που απαιτείται. Αφού αναπτυχθεί πλήρως και δοκιμαστεί, θα εγκατασταθεί στον πελάτη και θα προχωρήσει η εκπαίδευση και η εφαρμογή.

Το προσωπικό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών θα είναι πλέον υπεύθυνο για τη συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος, ωστόσο το προσωπικό του Τμήματος Ανάπτυξης θα είναι εκεί εάν απαιτείται βαθύτερο επίπεδο υποστήριξης.