Το Σύστημα Πίνακα Υλικών είναι εύκολο στη λειτουργία και μπορεί εύκολα να γεφυρωθεί με το Σύστημα Χρηνατοοικονομικής Διαχείρισης και το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων. Το Σύστημα Πίνακα Υλικών χρησιμοποιείται για σκοπούς παραγωγής. Διευκολύνει τον καλύτερο σχειδιασμό παραγωγής ανάλογα με τις Παραγγελίες Πωλήσεων της εταιρείας.

Ευέλικτο – Το Σύστημα Πίνακα Υλικών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες ευελιξίας επιτρέποντας σας να παραμετροποιήσετε το σύστημα ανάλογα με τις δικές σας Επιχειρηματικές Διαδικασίες Παραγωγής.  Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλούς καθορισμούς συναλλαγών που θα διέπουν πως τα διαφορετικά έγγραφα πωλήσεων θα συμπεριφέρονται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Πίνακα Υλικών εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows δίνει την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν όπως και όποτε απαιτηθεί. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής επειτρέπει στο να περιοριστεί η πληροφορία που θα εκτυπωθεί και τον τρόπο που θα ταξινομηθεί. Χρησιμοποιόντας την προεπισκόπηση, οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο άδειο πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπι αναζήτησης για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιλέξει την πληροφόρηση που αντιστοιχεί στα προκαθορισμένα κριτήρια. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανανέωσης για να ανανεώσετε τα δεδομένα στην οθόνη. Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα. Κάντε διπλό κλικ σε οποιανδήποτε εγγραφή αποθεμάτων που εμφανίζεται για να πλοηγηθείτε στην πηγή του εγγράφου.

Ενσωματωμένο – Το Σύστημα Πίνακα Υλικών είναι πλήρως  ενσωματωμένο και ενοποιημένο με το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων, το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, το Σύστημα Επεξεργασίας Παραγγελίας Αγορών και το Σύστημα Διευθύνσεων τόσο σε επίπεδο οπτικό αλλά και σε επίπεδο μηχανισμού και βάσης δεδομένων. Όλα τα συσχετισμένα συστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα χωρίς επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες που πρέπει να εκτελεσθούν περιοδικά.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πολλαπλές εταιρείες
 • Απεριόριστος αριθμός φόρμουλων
 • Διαφορετικές αποθήκες μπορούν να οριστούν για πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα
 • Πλήρως ενοποιημένo με συστήματα διαχείρισης οικονομικών πόρων και διαχείρισης αποθεμάτων της Cycom
 • Διευκόλυνση παρακολούθησης Παραγγελιών Παραγωγής
 • Διευκόλυνση παραγωγής των πρώτων υλών που απαιτούνται για μια ορισμένη παραγγελία παραγωγής ή για μια συγκεκριμένη ποσότητα, σύμφωνα με τον ορισμό των φόρμουλων
 • Έκθεση για τον Σχεδιασμό Απαιτήσεων Υλικών, σύμφωνα με την προγραμματισμένη παραγωγή ή σύμφωνα με την εντολή πώλησης
 • Έκθεση που παρουσιάζει τη διακύμανση των πραγματικών ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή με τις απαιτούμενες ποσότητες εκτιμήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των φόρμουλων
 • Διευκολύνει τον καλύτερο προγραμματισμό της Διαδικασίας Παραγωγής
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Φόρμουλες
  • Εφαρμογές Πρώτων Υλών
  • Σχεδιασμός Απαιτήσεων Υλικών
  • Σχεδιασμός Απαιτήσεων Υλικών με βάση τις παραγγελίες πώλησης
  • Απόκλιση
  • Επέκταση της Παραγγελίας
  • Παραγγελίες Παραγωγής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ