Σύστημα διαχείρισης έργων Sofia

 1. Λυσεις
 2. Sofia Cloud Platform
 3. Σύστημα διαχείρισης έργων Sofia

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων SOFIA είναι μια ολοκληρωμένη, ισχυρή και ευέλικτη επιχειρηματική εφαρμογή. Χρησιμοποιείται γενικά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών για την παρακολούθηση των διαφόρων έργων και καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Είναι δυνατό να εισαγάγετε την αρχή και το τέλος ενός έργου, να το συγκρίνετε με το προϋπολογισμένο κόστος και το κέρδος.

Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων SOFIA μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από κάθε Εργοδοτούμενο για να εισέλθει στο δικό του δελτίο χρόνου, καταγράφοντας το χρόνο που καταναλώνεται για κάθε πελάτη και έργο. Αυτό το φύλλο εργασίας(Timesheet) μπορεί να υποβληθεί από κάθε υπάλληλο και να εγκριθεί ή να απορριφθεί από το Διευθυντή.
Πολλές αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν για να βοηθήσουν τον διευθυντή να αναλύσει κάθε εργαζόμενο, πελάτη και έργο.
Το Σύστημα Διαχείρισης Έργων SOFIA αποτελεί μέρος της Πλατφόρμας SOFIA έτσι ώστε να διασυνδέεται άψογα με το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας SOFIA (CRM).

Κάθε Χρήστης μπορεί να αναλάβει έναν ρόλο για να καθορίσει τo καθεστώς του. Μπορεί να είναι χρήστης, υπεύθυνος έγκρισης, διαχειριστής η και διευθυντής. Αυτός ο ρόλος καθορίζει τις λειτουργίες τις οποίες θα επιτρέπεται να εκτελούν στο σύστημα.

Όταν εργάζεστε σε έργα, ο διαχειριστής μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ένα συνεχιζόμενο έργο το οποίο θα αξιολογήσει και θα προβλέψει εάν το έργο αυτό είναι εγκαίρως ή αν υπάρχει κίνδυνος να πάει πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Έτσι, δίνοντας στον υπεύθυνο διαχείρισης τη δυνατότητα να αντιδράσει και να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές πριν είναι πολύ αργά.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Απεριόριστος αριθμός χρηστών, πελατών, έργων και εργασιών
 • Διαχείριση έργων
  • Παρακολούθηση έργων σε εξέλιξη
  • Κερδοφορία έργων
 • Διαχείριση εργασιών σε ένα έργο
  • Παρακολούθηση Τρέχων εργασιών
  • Κερδοφορία κάθε έργου
 • Καταχώρηση Timesheet
  • Κάθε χρήστης μπορεί να εισάγει το δικό του Timesheet
 • Αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα Sofia CRM
 • Παρακολούθηση Timesheets με ροές εργασίας για υποβολή και έγκριση ή απόρριψη
 • Παρακολούθηση Έργων ανά Πελάτη, χρήστη, έργο ή έργασία
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Παρακολούθηση καταστάσεων κατά πελάτη, χρήστη, έργο και εργασία
  • Κίνδυνος εργασιών
  • Έργα ανά πελάτη
  • Χρονοδιάγραμμα ανά πελάτη, έργο, εργασία, χρήστη

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ