ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Καλύπτει όλες τις υποστηρικτικές ανάγκες οργάνωσης της αποθήκης σε ολόκληρο το φάσμα του κύκλου διαχείρισης της αποθήκης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει και υποστηρίζει όλο το φάσμα του κύκλου πωλήσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει και υποστηρίζει όλο το φάσμα των Αγορών από Παραγγελίες Αγορών, Παραλαβές, Τιμολογήσεις Αγορών και Επιστροφές μέχρι και συναλλαγές Εκτελωνισμού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Κατασκευάστηκε ειδικά για να συνάδει με τις απαιτήσεις της Βιομηχανίας Λιανικής Πώλησης και Φαγητού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Διευκολύνει τον καλύτερο σχειδιασμό παραγωγής ανάλογα με τις Παραγγελίες Πωλήσεων της εταιρείας.