Το Σύστημα Διάσωσης Υπηρεσιών έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με έξοδα για λογαριασμό των πελατών τους. Αυτά τα έξοδα θα χρεώνονται στον πελάτη αργότερα. Λειτουργεί επιτρέποντας στον χρήστη να καταγράφει τον πελάτη κατά την εισαγωγή του εγγράφου αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανομή του κόστους της εξυπηρέτησης γίνεται στο πελάτη κατά τη στιγμή της αγοράς. Όταν έρθει η ώρα να τιμολογηθεί ο πελάτης, ο χρήστης θα έχει κατάλογο των εξόδων που έχουν καταβληθεί για αυτόν τον πελάτη ώστε να μπορεί να ανακτηθούν.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Flexible – Service Recovery System offers unrestricted flexibility by allowing you to customize the system according to your Sales Business Processes. You can define multiple transaction definitions that govern how the different sales documents will behave depending on your organizational needs.

Simple to Use – Service Recovery System incorporates internationally accepted graphical elements, according to the Microsoft Windows standard, delivering a familiar “look and feel”. This minimizes training time and allows users familiar with the Microsoft Windows interface to get “up and running” soon after the system is installed. The instant reference information, eliminating the need to refer to printed manuals.

Customized Reporting – Reports can be generated as and when required. Flexible report selection criteria allow you to restrict the information to be printed and the way that these will be sorted. Using the preview windows, reports can be viewed on the screen before being sent to the printer. The Crystal Report Writer allows your expert user to design any custom report from the database without programming.

Ad-Hoc Queries – Enter your search criteria in the empty text boxes of a form and press the query button to have the system select all the transactions matching the criteria entered. Use the criteria selections of the document management forms to query on document statuses as well as other criteria available. View the results of the enquiry in a tabular form. Double click on any of the documents listed to navigate to the source entry documents.

Integrated – Service Recovery System is fully integrated with the Inventory, the Financial Management, the Purchase Order Processing System and the Address Management Systems both in terms of their visual interface as well as their underlying mechanics and database. All related systems are updated concurrently and no special or lengthy procedures need to be executed periodically. A sales document updates both the Inventory and Financial Management Systems. Additionally, you may define multiple Interface definitions with the Financial Management System and thus capturing as much information as required in the Financial Management System in terms of Journals, Accounts and Transaction Analysis.

 

 • Πλήρως διασυνδεδεμένο με τα Συστήματα Inventory, Sales Order Processing, Purchase Order Processing Financial Management και το Address Management Systems.
 • Την παροχή υπηρεσιών ή εξόδων απευθείας σε έναν πελάτη. Το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τον πελάτη για τον οποίο έχει καταβληθεί μια δαπάνη. Αποθηκεύεται και μπορεί να ανακληθεί κατά την τιμολόγηση του πελάτη.
 • Επισημαίνονται τιμολόγια ως Πληρωμένα. Ο χρήστης μπορεί να επισημάνει τα τιμολόγια που έχουν πληρωθεί, οπότε ο χρήστης μπορεί εύκολα να εντοπίσει τα απλήρωτα τιμολόγια.
 • Δημιουργία τιμολογίου Pro-forma.
 • Αυτοματισμοί βοηθούν τον χρήστη να δημιουργεί τιμοκατάλογους και ορισμούς της προμήθειας με διάφορους τρόπους.
 • Ευέλικτη διασύνδεση με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (Cycom Financial Management System)
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Καταχώρηση εγγράφου τιμολογίου υπηρεσίας.
  • Εκκρεμείς – Υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη τιμολογηθεί
  • Λίστα πληρωμένων Τιμολογιών
  • Έκθεση κερδοφορίας άνα Τιμολογίο
  • Μια ολόκληρη σειρά στατιστικών στοιχείων πωλήσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ