Αναγνωρίζουμε ότι η αποδοτική και αποτελεσματική υπηρεσία υποστήριξης είναι το κλειδί για ένα έργο και επίσης ότι η υπηρεσία υποστήριξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαδικασία επιλογής παρόχου λογισμικού. Δεδομένου ότι η Cycom δίνει ιδιαίτερη προσοχή και δίνει έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, το θεωρούμε ως το κλειδί για την κατοχή και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών.

Οι πελάτες που έχουν έγκυρη συμφωνία ετήσιας συντήρησης έχουν το δικαίωμα στις ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Αναβαθμίσεις σε νέες εκδόσεις: Παράδοση και εγκατάσταση αναβάθμισης και μετατροπής λογισμικού (μόνο για τα ίδια συστήματα).
  • Διορθώσεις ελαττωμάτων (μπαλώματα): Παράδοση και εγκατάσταση.
  • Τεχνική Υποστήριξη: Υπηρεσίες που παρέχονται σε απευθείας σύνδεση ή επί τόπου.
  • Ετήσια Προληπτική Επίσκεψη.
  • Επίσκεψη ετήσιας επισκόπησης.
  • Τηλεφωνικό κέντρο Βοήθειας: Γραφείο Βοήθειας CYCOM: +357 22470000.

Κάθε μέρα, ένας σύμβουλος υποστήριξης έχει ανατεθεί για την εξυπηρέτηση των κλήσεων από τους πελάτες. Το HELP DESK λειτουργεί κατά τις κανονικές εργάσιμες ημέρες και ώρες (εκτός από τις δημόσιες αργίες) ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 08:00 έως τις 13:00 και απο τις 14:00 έως τις 17:30 και τις Παρασκευές από τις 08:00 εώς τις 14:00.

  • Κατάρτιση και υλοποίηση: Υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου. Σύμφωνα με τα δύο προγράμματα συντήρησης, χρυσού ή αργύρου, η υπηρεσία αυτή χρεώνεται με την τρέχουσα ωριαία τιμή.
  • Υποστήριξη τεχνικών εφαρμογών επί τόπου: Σύμφωνα με το χρυσό πρόγραμμα συντήρησης, η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Silver Maintenance Scheme, αυτή η υπηρεσία παρέχεται με την τρέχουσα ωριαία τιμή.
  • Δαπάνες ταξιδιού: Στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων συντήρησης, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.