Υπηρεσίες

  1. Υπηρεσίες

Η CYCOM Business Solutions Ltd προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, η οποία διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων μηχανογράφησης. Η γκάμα των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Εγκατάσταση, Εφαρμογή, Ανάπτυξη εφαρμογών και Υποστήριξη.
Η CYCOM νιώθει υπερηφάνια για το γεγονός ότι όλες οι υπηρεσίες της προσφέρονται από τους δικούς της Συμβούλους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα επαγγελματισμού, βαθιά γνώση της αγοράς, μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η ομάδα συμβούλων επιχειρήσεων της Cycom έχει μέλη που βοηθούν τους πελάτες να εγκαταστήσουν τα μηχανογραφημένα γραφεία τους από το 1988. Ως εκ τούτου, οι σύμβουλοι διαθέτουν τόσο την τεχνογνωσία για όλα τα συναφή επιχειρηματικά μοντέλα και έννοιες, που βοηθούν στην επιτυχή διαχείριση όλων των έργων που έχουν αναληφθεί.

Εγκατάσταση

Η τεχνική ομάδα της Cycom αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να εγκαταστήσει τόσο τις παραγγελθείσες εφαρμογές Cycom όσο και την αντίστοιχη βάση δεδομένων. Πρόκειται για τη διαδικασία συντονισμού και διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων στο διακομιστή, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της υπηρεσίας υποστήριξης και της εγκατάστασης των εφαρμογών λογισμικού στους σταθμούς εργασίας του πελάτη.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Αυτή η φάση του έργου συνίσταται σε υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης του συστήματος. Αρχικά, οι σύμβουλοι υλοποίησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημιουργήσουν το σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υιοθετούν και να συμμορφώνονται πλήρως με το επιχειρηματικό μοντέλο του πελάτη.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το τμήμα Έρευνα & Ανάπτυξη της CYCOM, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, ανάπτυξης, αναβάθμισης και συντήρησης όλων των Εφαρμογών της CYCOM, χρησιμοποιώντας τα τελευταία εργαλεία λογισμικού και τεχνολογία. Η Cycom έχει την δική της ομάδα ανάπτυξης, δημιουργώντας το δικό της Λογισμικό συνεχώς από το 1984.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αναγνωρίζουμε ότι η αποδοτική και αποτελεσματική υπηρεσία υποστήριξης είναι το κλειδί για ένα έργο και επίσης ότι η υπηρεσία υποστήριξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαδικασία επιλογής παρόχου λογισμικού. Δεδομένου ότι η Cycom δίνει ιδιαίτερη προσοχή και δίνει έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, το θεωρούμε ως το κλειδί για την κατοχή και διατήρηση ικανοποιημένων πελατών.

Κάθε μέρα, ένας σύμβουλος υποστήριξης έχει ανατεθεί για την εξυπηρέτηση των κλήσεων από τους πελάτες. Το HELP DESK λειτουργεί κατά τις κανονικές εργάσιμες ημέρες και ώρες (εκτός από τις δημόσιες αργίες) ως εξής: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 08:00 έως τις 13:00 και απο τις 14:00 έως τις 17:30 και τις Παρασκευές από τις 08:00 εώς τις 14:00.

Κατάρτιση και υλοποίηση: Υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου. Σύμφωνα με τα δύο προγράμματα συντήρησης, χρυσού ή αργύρου, η υπηρεσία αυτή χρεώνεται με την τρέχουσα ωριαία τιμή.

Υποστήριξη τεχνικών εφαρμογών επί τόπου: Σύμφωνα με το χρυσό πρόγραμμα συντήρησης, η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Silver Maintenance Scheme, αυτή η υπηρεσία παρέχεται με την τρέχουσα ωριαία τιμή.

Δαπάνες ταξιδιού: Στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων συντήρησης, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

CYCOM Express Support

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουμε για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολύτιμους πελάτες μας, έχουμε τη δυνατότητα και το προσωπικό για να παρέχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη.
Αυτό είναι δυνατό μέσω του διαδικτύου δια της ‘Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης σε Σύνδεση’. Όταν ο πελάτης, μας προμηθεύσει με τον μοναδικό κωδικό ασφαλείας της μιας χρήσης, τότε μπορούμε να συνδεθούμε στον υπολογιστή του πελάτη και να διεξάγουμε διάφορες εργασίες, σαν να είμασταν στα γραφεία του πελάτη.
Το γεγονός ότι, η ισχύς του κωδικού ασφαλείας είναι για μια μόνο χρήση, αλλά και το γεγονός ότι ο πελάτης έχει πλήρη ευχέρεια να παρακολουθεί τις ενέργειες του συμβούλου υποστήριξης, διασφαλίζει στον μέγιστο βαθμό την ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη.
Το κόστος παροχής της υπηρεσίας συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του Ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης.
Παρακαλούμε, πατήστε στο πιο κάτω εικονίδιο για να κατεβάσετε την εγκατάσταση.