Το Σύστημα Κοστολόγησης Έργων της CYCOM είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που παρέχει χρηματοοικονομική και διοικητική πληροφόρηση για τα έργα που διαχειρίζεται η εταιρεία. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα διαχείρισης απεριόριστου αριθμού έργων.
Επιπλέον, το σύστημα επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των έργων και των εργασιών που θα γίνονται σε κάθε έργο αντίστοιχα.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

 

Ευέλικτο – Το Σύστημα Κοστολόγησης Έργων της CYCOM πρσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις και ανάγκες της εταιρείας του. Το σύστημα δίνει την δυνατότητα κατηγοριοποίησης των έργων και ανάλυσης των εγγραφών μέχρι πέντε (5) επίπεδα.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Κοστολόγησης Έργων της CYCOM εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα των Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη ‘εμφάνιση και αίσθηση’. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο βοήθειας των Windows προσφέρει την άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν όπως και όποτε απαιτηθεί από τον χρήστη. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής περιορίζει τις  πληροφορίες που θα εκυπωθούν και τον τρόπο που θα ταξινομηθούν. Οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο  κενό  πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπί αναζήτησης για να δώσετε εντολή στο σύστημα να παρουσιάσει τις εγγραφές που αντιστοιχούν στην αναζήτηση σας.

Δυνατότητα Αποστολής μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Κατά την προβολή των αναφορών στην οθόνη, ο χρήστης έχει την επιλογή να τις στείλει σε ένα ή περισσότερους παραλήπτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενοποιημένο Σύστημα – Το Σύστημα Κοστολόγησης Έργων είναι πλήρως ενοποιημένο με το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και ενημερώνεται με την ποσότητα και κόστος των ειδών αποθήκης που εκδίδονται για χρήση στο κάθε έργο. Επιπρόσθετα, είναι πλήρως ενοποιημένο με το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων και ενημερώνεται κατά την διαδικασία τιμολόγησης των εργασιών έργου.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίσει τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των έργων.
 • Παρέχει την ευκαιρία να αναλύσει τις συναλλαγές για τα διάφορα έργα.
 • Οι πληροφορίες για το έργο περιλαμβάνουν ημερομηνία έναρξης, εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης, κατάσταση έργου καθώς και προϋπολογισμό
 • Μπορεί να χειριστεί τόσο το κόστος υλικών όσο και το κόστος εργασίας
 • Τα τιμολόγια μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε το κέρδος ανά έργο να επιτυγχάνεται αυτομάτως
 • Αυτόματη Διασυνδέσεις με τα Συστήματα Financial Management, Inventory and Sales Order Processing System
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Έκθεση κατάστασης έργου
  • Κοστολόγηση έργου
  • Συνοπτικές και αναλυτικές εκθέσεις έργου
  • Εκθέσεις προϋπολογισμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ