Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που καλύπτει και υποστηρίζει όλο το φάσμα του κύκλου πωλήσεων από Προσφορές, Παραγγελίες, Δελτία Παράδοσης, Τιμολόγια, Επιστροφές και Σημεία Λιανικής Πώλησης.

Ευέλικτο – Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων προσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόσει το σύστημα στις απαιτήσεις των Διαδικασιών Πωλήσεων της εταιρίας σας. Μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί εγγραφών που θα διέπουν το πως τα διάφορα έγγραφα αποθήκης θα προσαρμοστούν ανάλογα με τις επιχειρησιακές σας ανάγκες.

Εύχρηστο – Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων εμπεριέχει διεθνώς αναγνωρισμένα γραφικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα της Microsoft Windows, προσφέροντας την γνώριμη εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης και επιτρέπει στους χρήστες που είναι γνώριμοι με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, να ξεκινήσουν άμεσα πρακτική εφαρμογή μετά την εγκατάσταση.  Το βασικό ηλεκτρονικό εγχειριδιο βοήθειας των Windows δίνει την δυνατότητα για άμεση πρόσβαση σε σχετιζόμενη πληροφόρηση, περιορίζοντας την ανάγκη για εκτυπωμένα εγχειρίδια χρήσης.

Εξειδικευμένες Αναφορές – Οι αναφορές μπορούν να εξαχθούν όπως και όποτε απαιτηθεί. Μια ευέλικτη σειρά από κριτήρια επιλογής επιτρέπει στο να περιοριστεί η πληροφορία που θα εκτυπωθεί και τον τρόπο που θα ταξινομηθεί. Χρησιμοποιώντας την προεπισκόπηση, οι αναφορές μπορούν να εμφανιστούν προτού σταλούν στον εκτυπωτή. Το εργαλείο Crystal Report Writer  επιτρέπει σε έμπειρους χρήστες να σχεδιάσουν οποιανδήποτε αναφορά από την βάση δεδομένων χωρίς προγραμματισμό.

Ειδικές Αναζητήσεις – Καθορίστε την αναζήτηση σας στο άδειο πεδίο μιας οθόνης και πατήστε το κουμπι αναζήτησης για να επιτρέψετε στο σύστημα να επιλέξει την πληροφόρηση που αντιστοιχεί στα προκαθορισμένα κριτήρια. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανανέωσης για να ανανεώσετε τα δεδομένα στην οθόνη. Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή πίνακα. Κάντε διπλό κλικ σε οποιανδήποτε εγγραφή αποθεμάτων που εμφανίζεται για να πλοηγηθείτε στην πηγή του εγγράφου.

Πλήρως Ενσωματωμένο – Το Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων είναι πλήρως ενσωματωμένο με το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων, Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Αγορών και Διαχείρισης Διευθύνσεων τόσο σε επίπεδο οπτικό αλλά και σε επίπεδο μηχανισμού και βάσης δεδομένων. Όλα τα συσχετισμένα συστήματα ενημερώνονται ταυτόχρονα χωρίς επιπρόσθετες χρονοβόρες διαδικασίες που θα εκτελούνται περιοδικά. Ένα έγγραφο πωλήσεων ενημερώνει ταυτόχρονα το Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Επιπλέον, μπορούν να καθοριστούν πολλαπλοί ορισμοί διασύνδεσης με το Λογιστικό Σύστημα με αποτέλεσμα να καταγράφεται όση πληροφόρηση απαιτείται από το σύστημα σε επίπεδο ημερολογίων, λογαριασμών και ανάλυση συναλλαγών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Πλήρως ενοποιημένο με τα Συστήματα Αποθεματών, τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση και τα Συστήματα Διαχείρισης Διευθύνσεων.
 • Όλες οι λειτουργίες πωλήσεων υποστηρίζονται, συμπεριλαμβανομένων προσφορών, παραγγελιών, σημειώσεων παράδοσης, επιστροφών παράδοσης, τιμολογίων, επιστροφών τιμολογίων, σημείων πώλησης
 • Οι εκτεταμένες δυνατότητες έρευνας είναι διαθέσιμες με κύριο άξονα τις πωλήσεις με αναφορά στους πελάτες, τους πωλητές και τα αντικείμενα.
 • Διαχείριση των δόσεων
 • Καταχώριση έγγραφων μπορούν να γίνονται on-line, ένα προς ένα ή σε μια παρτίδα σύμφωνα με τα κριτήρια που επιλέγει ο χρήστης.
 • Οι ορισμοί που καθορίζονται από το χρήστη σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε κάθε λειτουργία εισαγωγής εγγράφων στις απαιτήσεις του οργανισμού σας.
 • Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι
 • Ευέλικτες προμήθειες
 • Ευέλικτη διασύνδεση με το Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης – διαφορετικές παράμετροι σχετικά με τις έγγραφες, τους Λογαριασμούς και την Ανάλυση Συναλλαγών μπορούν να οριστούν για κάθε Ομάδα Τύπου Συναλλαγών που επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση στο Γενικό Καθολικό.
 • Μπορούν να εντοπιστούν σειριακοί αριθμοί
 • Παραγωγικές παρτίδες και ημερομηνίες λήξης
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Όλα τα Έγγραφα Πωλήσεων, όπως Τιμολόγια, Παραγγελίες, Προσφορές, δελτίο παράδοσης
  • Τιμοκατάλογοι
  • Λίστα εγγράφων για Τιμολόγια, Παραγγελίες, Προσφορές, δελτίο παράδοσης
  • Διάφορες αναφορές στατιστικών πωλήσεων
  • Διάφορες αναφορές σχετικά με τα έγγραφα, τα προϊόντα ή την αποδοτικότητα πελατών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ