Το σύστημα CYCOM Business Intelligence, αποτελεί μια ολοκληρωμένη, δυναμική και προσιτή λύση που παρέχει στην κάθε διεύθυνση την δυνατότητα να πάρει έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Το επιχειρηματικό εργαλείο ‘CYCOM Business Intelligence’,  προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα από εργαλεία και χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν πλήρη γκάμα δυνατοτήτων Επιχειρηματικής Ευφυίας: ‘Αναφορές, Αναλύσεις και Γραφικά’.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματική λύση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για διοικητικά στελέχη, διευθυντές και υπαλλήλους που επιθυμούν να αναλύσουν και να καταγράψουν πιθανές τάσεις στην αποδοτικότητα του οργανισμού.
Το σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας της CYCOM, μπορεί απόλυτα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρώντας μία σε βάθος ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση της επιχειρηματικής πληροφορίας.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ

Ευέλικτο – Το Cycom Business Intelligence System προσφέρει απεριόριστη ευελιξία επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την εκτύπωση των διαμορφωμένων αναφορών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Εύκολο στη χρήση – Το Cycom Business Intelligence System, αποτελεί μια απλή στη χρήση και ολοκληρωμένη λύση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να διαμορφώσει την επιχειρηματική της στρατηγική.

Πολλαπλή Ανάλυση Δεδομένων – Η ανάλυση των δεδομένων είναι ικανή να πραγματοποιηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, σε συνδυασμό από πολλαπλές πηγές και, συνεπώς, να αποφέρει το αντίστοιχο αποτέλεσμα σε πολλαπλές μορφές και γραφικές δυνατότητες.

Ολοκληρωμένο – Το Business Intelligence System είναι πλήρως συνδεδεμένο με την CYCOM Product Suite και την Cycom Sofia Platform και παρέχει άμεση πληροφόρηση και πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα.

Drag & Drop Λειτουργικότητα – Το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τα κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία, να χτίσει τον προσαρμοσμένο αναλυτικό κύβο του και τέλος να σύρει και να συσχετίσει το περιεχόμενο της κάθετης ή της οριζόντιας ράβδου ανάλογα.

Πολλαπλές μορφές αναφορών και γραφικές δυνατότητες – Τα δεδομένα μπορούν να επεξεργαστούν σε πολλαπλές μορφές και μπορούν να εξαχθούν διάφορες γραφικές απεικονίσεις.

Πλήρως προσβάσιμη λύση Business Intelligence – Το Cycom Business Intelligence System είναι πλήρως προσβάσιμο. Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές βάσεις δεδομένων και μπορεί να εκτελεστεί ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων. Επιπλέον, η εξαγωγή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλές εναλλακτικές μορφές.

Key Features

  • Πλήρως ολοκληρωμένο – το σύστημα είναι πλήρως συνδεδεμένο τόσο με τις εφαρμογές Sofia Platform όσο και με το CYCOM Product Suite.
  • Drag & Drop – δημιουργήστε εύκολα τη σχέση μεταξύ σχετικών πεδίων από τους πίνακες της βάσης δεδομένων και δημιουργήστε στιγμιαίες αναφορές δημιουργώντας τους αναλυτικούς κύβους σας.
  • Πολλαπλή Ανάλυση Δεδομένων – η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα, σε συνδυασμό από πολλαπλές πηγές και συνεπώς, αποδίδοντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα σε πολλαπλές μορφές και γραφικές δυνατότητες.
  • Πολλαπλές μορφές αναφορών και γραφικές παραστάσεις – τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε πολλαπλές μορφές και μπορούν να εξάγονται διάφορες γραφικές απεικονίσεις.
  • Πλήρως προσβάσιμη λύση Business Intelligence – μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές βάσεις δεδομένων και μπορεί να γίνει ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων.
  • Νέα δυνατότητα μετανάστευσης στατιστικών πληροφοριών – για εταιρείες που έχουν μεταναστεύσει σε μια νέα εφαρμογή χωρίς την ανάγκη εξαγωγής και εισαγωγής αρχείων ή μετατροπής δεδομένων μεταξύ των παλαιότερων συστημάτων.
  • Άμεση εξατομίκευση των αναφορών – ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει εξατομικευμένες προβολές των βασικών πληροφοριών.
  • Προβολή και ανάλυση των σχέσεων δεδομένων γραφικά – ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί, να ταξινομήσει και να φιλτράρει πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να προβληθούν και σε γραφικές μορφές.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ