Το Σύστημα Διαχείρισης Ταμείου Προνοίας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειριστούν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται από το καταστατικό ενός ταμείου προνοίας.

Το σύστημα χειρίζεται και άλλα ταμεία όπως Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κλπ.

Με αυτό το σύστημα ένας χρήστης μπορεί να χειριστεί το σύνολο των συναλλαγών που θα χρειαστούν τόσο για τα μέλη όσο και για το λογιστήριο.

Δομή Κωδικοποίησης καθορισμένη από τον χρήστη – Οι Κωδικοί Λογαριασμών δύναται να αποτελούνται από 1 μέχρι 12 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Καθορισμός Επωνυμίας Ταμείου – Ξεχωριστό όνομα για τον τίτλο του ταμείου, επιτρέπεται από το σύστημα επειδή το κάθε ταμείο έχει συγκεκριμένη εγγεγραμένη επωνυμία.

Ομαδοποίηση Μελών – Οι Κωδικοί Λογαριασμών των Μελών κωδικοποιούνται σε ξεχωριστή ομάδα από τους υπόλοιπους λογαριασμούς, επιτρέπωντας στο χρήστη την έκδοση διαφόρων αναφορών που αφορούν τα Μέλη.

Επίπεδα Υπο-συνόλων – Μέχρι δύο διαφορετικά επίπεδα υποσυνόλων είναι διαθέσιμα από το σύστημα και επιτρέπουν στο χρήστη να εκδώσει αναφορά Ισοζυγίου ταξινομημένη και ομαδοποιημένη όπως καθορίσει ο χρήστης.

Πολλοί Εργοδότες στο ίδιο Ταμείο – Το σύστημα επιτρέπει σε ένα ταμείο να έχει πέραν του ενός εργοδότη

Φωτογραφία Μέλους – Το σύστημα δίνει την δυνατότητα καταχώρησης φωτογραφίας για το κάθε Μέλος.

Ανοιχτές Περιόδοι Καταχώρησης – Το σύστημα είναι ανοιχτό για καταχωρήσεις εγγραφών σε μελλοντικές ή παρελθοντικές περιόδους.

Αρίθμηση Εγγραφών – Ο χρήστης έχει την επιλογή τριών μεθόδων:

 • Βάση Εταιρίας. Μια μοναδική αύξουσα αρίθμηση για κάθε λογιστικό έτος και για όλους τους τύπους εγγραφών.
 • Βάση Κωδικού Εγγραφής. Μια μοναδική αύξουσα αρίθμηση για κάθε λογιστικό έτος και τον κάθε κωδικό εγγραφής.
 • Βάση Τύπου Εγγραφής. Μια μοναδική αύξουσα αρίθμηση για κάθε λογιστικό έτος και για τον κάθε τύπο εγγραφών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Αυτόματη κατανομή εισοδημάτων
 • Αυτόματος υπολογισμός των τόκων στο εισόδημα
 • Εκπτώσεις Άμυνας
 • Διαχείριση Δανείων
 • Διαχείριση Τόκων στα Δάνεια Μελών
 • Αυτόματος Υπολογισμός Επιτοκίου Δανείου
 • Διασύνδεση με Σύστημα Μισθοδοσίας
 • Διάφορες έγγραφες καθορισμένες από το χρήση
 • Εξαγωγή / Εισαγωγή Λογαριασμών
 • Εξαγωγή / Εισαγωγή Έγγραφων
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν:
  • Κατάσταση με στήλες Α, Β και Γ
  • Λεπτομερής Λογαριασμός
  • Ισοζύγιο
  • Συνταξιοδοτήσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ