Εγκατάστασεις

  1. Υπηρεσίες
  2. Εγκατάστασεις

Η τεχνική ομάδα της Cycom αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να εγκαταστήσει τόσο τις παραγγελθείσες εφαρμογές Cycom όσο και την αντίστοιχη βάση δεδομένων. Πρόκειται για τη διαδικασία συντονισμού και διαμόρφωσης της βάσης δεδομένων στο διακομιστή, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της υπηρεσίας υποστήριξης και της εγκατάστασης των εφαρμογών λογισμικού στους σταθμούς εργασίας του πελάτη.