ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Επιτρέπει στους χρήστες να διεκπεραιώσουν την μισθοδοσία της εταιρείας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο βασισμένο στις ιδιαιτερότητες της.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το εργαλείο για να ελαχιστοποιήσει το χρόνο που αφιερώνουν οι εταιρείες για να δημιουργήσουν αυτές τις συναλλαγές, να τις καταγράψουν, να τις διατηρήσουν και να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες από αυτές.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειριστούν όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται από το καταστατικό ενός ταμείου προνοίας.