Το σύστημα SOFIA Διαχείρισης Κεφαλαίων της Cycom είναι μια ολοκληρωμένη, ισχυρή και ευέλικτη επιχειρηματική εφαρμογή. Το σύστημα αποτελεί μια πρόσθετη ενότητα στο Σύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Cycom SOFIA, το οποίο είναι ιδανικό για μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάθε βιομηχανία έχει τις μοναδικές διεργασίες της και η Cycom SOFIA έχει ως στόχο να καλύψει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων αγορών τόσο στην Κύπρο όσο και στις διεθνείς αγορές.

Ο στόχος της πλατφόρμας Cycom SOFIA είναι να επιτρέψει τόσο στη διοίκηση να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και του προσωπικού ώστε να εκτελεί την καθημερινή ροή εργασιών με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Πλήρως ολοκληρωμένη – Η Cycom SOFIA Cash Management είναι πλήρως ενοποιημένη με το σύστημα SOFIA Οικονομικής Διαχείρισης της Cycom SOFIA και άλλες εφαρμογές.

Λαμβάνονται μετρητά – Επιτρέπει την επεξεργασία τεσσάρων διαφορετικών τύπων εισπράξεων μετρητών. Επιταγές, μετρητά, Τραπεζικές μεταφορές, πιστωτικές κάρτες.

Μεταχρονολογημένες επιταγές – Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση και την επεξεργασία των μεταχρονολογημένων επιταγών λήψης με περιεκτικές εκθέσεις αναφοράς σχετικά με την κατάσταση ελέγχου, τη διενέργεια χρονολογικής ανάλυσης παλαιότητας υπολοίπου και τις δηλώσεις πελατών που περιλαμβάνουν μεταχρονολογημένους ελέγχους από τους χρήστες.

Εκτυπώσεις αποδείξεων παραλαβής και αυτόματη κατανομή – Το σύστημα προβλέπει την ηλεκτρονική εκτύπωση εγγράφων παραλαβής μετρητών και την αυτόματη κατανομή μετρητών που εισπράχθηκαν έναντι τιμολογίων κατά τη λειτουργία εισόδου μετρητών.

Καταθετική Απόδειξη – Το σύστημα προετοιμάζει την Απόδειξη καταθέσεων τόσο για μετρητά όσο και για επιταγές σύμφωνα με τους τύπους μορφής των διαφόρων τοπικών εμπορικών τραπεζών. Επίσης, θα παράγει αυτόματα τις αντίστοιχες λογιστικές συναλλαγές.

Συμφιλίωση Λογαριασμού – Διατίθενται πλήρεις διευκολύνσεις αντιστοίχισης λογαριασμών με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

 • Αυτόματη αντιστοίχιση των συναλλαγών με βάση την ημερομηνία και τη δήλωση αναφοράς των τραπεζικών λογαριασμών, χρησιμοποιώντας ένα αρχείο ηλεκτρονικής δήλωσης που παρέχεται από την τράπεζα.
 • Μη αυτόματη αντιστοίχιση χρησιμοποιώντας την οθόνη καταχώρησης συμβιβασμού on-line λογαριασμού.
 • Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό και των δύο παραπάνω μεθόδων.

Ηλεκτρονική δήλωση τραπεζών Εισαγωγή – Διευκόλυνση για ηλεκτρονικές συναλλαγές λογαριασμών εισαγωγής για ευκολότερη και ταχύτερη εναρμόνιση των λογαριασμών.

Διαχείριση πληρωμών – Επιτρέπει την επεξεργασία τριών διαφορετικών τύπων πληρωμών, επιταγών, μετρητών και τραπεζικών εμβασμάτων

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Εκδόσεις αποδείξεων – Μετρητά, Επιταγές, Visa, Τραπεζική εντολή
 • Έκδοση Πληρωμών – Μετρητά, Επιταγές, Τραπεζική Μεταφορά
 • Δημιουργία αυτόματων πληρωμών
 • Κατάθεσης – μετρητά και επιταγές
 • Αυτόματη τραπεζικη συμφιλίωση
 • Αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα Sofia οικονομικής διαχείρισης
 • Αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα Sofia CRM
 • Αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα Sofia Τιμολόγησης Υπηρεσιών για πωλήσεις μετρητών
 • Οι τυπικές αναφορές περιλαμβάνουν
  • Εγγραφές εισπράξεων
  • Παραλαβές Ανάλυσης Γήρανσης
  • Λίστα πληρωμών
  • Ανάλυση γήρανσης πληρωμών
  • Έκθεση συμφιλίωσης τραπεζών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ